Sindrom karpalnog tunela

by Zivanovic Tim
4 years ago
2480 Views

Simptomi:   – mravinjanje, pečenje i bol najčešće u predelu palca, kažiprsta, srednjeg i domalog prsta šake, bol ili trnjenje se mogu širiti i na gore, prema ramenu, povremene senzacije kao “ udar struje” u navedenim prstima, osećaj ukočenosti i / ili otečenosti šake i prstiju, slabost ili nespretnost šake, ispadanje stvari iz šake.

Simptomi se najčešće javljaju pri radu za kompjuterom, telefoniranju, vožnji kola i bicikla, čitanju knjige ili novina.

Tegobe se često javljaju i u toku noći ili izjutra.

Protresanje šake često smanjuje tegobe.

Sindrom karpalnog tunela nije bolest, već samo opomena da ste zapustili svoje telo i da nešto ne radite kako treba.

U većini slučajeva se nepotrebno traži dodatna dijagnostika poput EMNG pregleda.

Lečenje se nepotrebno komplikuje lekovima, ortozama za noć, ergonomski dizajniranim tastaturama i miševima za kompjuter, injekcijama ( blokadama) u predeo ručnog zgloba ili operacijom. traži se kao i obično brzo rešenje, a zanemaruje se i ne leči pravi uzrok i zbog toga se tegobe često vraćaju ili se šetaju ( bol u vratu, ramenu, laktu…)

Pravi uzroci sindroma karpalnog tunela su nepravilno držanje tela, slabost mišića i loša pozicija i nestabilnost zglobova

Ovaj sindrom dobro ilustruje jedan od glavnih postulata u rehabilitaciji koji kaže da “mesto bola vrlo često nije i uzrok bola”. tipično lože držanje tela podrazumeva protruziju glave, povijena ramena, pogrbljena leđa- takvo držanje posledično utiče i na lošu poziciju ručnog zgloba, opterećenje tetiva i nerva medijanusa te nastanka tegoba.

Najefikasnija terapija za sindrom karpalnog tunela jesu odgovarajuće vežbe.  u ordinaciji “ živanović tim” sprovodimo specijalno prilagođen program vežbi za ovu problematiku koji budi “ uspavane mišiće”, popravlja držanje tela i vraća kičmu i zglobove tj. celo telo u balans.

Vežbe nisu naporne, a već u roku od 5-6 dana daju rezultate i što je još važnije- zajedno sa savetima o pravilnim položajima i pokretima u toku svakodnevnih aktivnosti nude jedino dugotrajno rešenje ovog problema.

Tags: , ,