PNF - Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija

by Zivanovic Tim
4 years ago
2219 Views

PNF je skup tehnika koje imaju integrativni pristup u lečenju, baziran na ideji da “sva ljudska bića imaju netaknute postojeće potencijale”. (Kabat)

PNF tehnikama se pacijent, kroz individualan program vežbi, na brz, efikasan i bezbolan način oslobađa tegoba.

Tehnike se najčešće primenjuju u neurologiji ( hemiplegije, kvadriplegije, paraplegije, multipla skleroza…), ortopediji, traumatologiji (istegnuća, uganuća, prelomi), reumatologiji (bolovi u svim zglobovima, i bolovi u leđima).

Tehnike se koriste u cilju smanjenja bola, poboljšanja pokretljivosti, mišićne snage, izdržljivosti, koordinacije pokreta, učenja pravilnog držanja tela.

Pristup se odnosi na kompletnu osobu, na njeno fizičko, psihičko, intelektualno i emotivno stanje, ne samo na deo tela sa tegobama (primer:  pacijent ima tegobe u vidu izraženih bolova i ograničenja pokreta u vratnom delu kičme, tretman se ne bazira samo na tu regiju, već na celo telo).

Pristup je strogo individualan, a za uspešnu primenu PNF neophodno je prvenstveno uraditi detaljnu procenu pacijenta, koja je osnov za dalje planiranje tretmana i određivanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Za PNF tehnike nema konktraindikacija, mogu se raditi bez obzira na godine starosti, pol ili zanimanje.

Tags: , , , , ,