Novi član tima - dr Stevan Dragosavljević

by Mladen
2 months ago
113 Views

Rođen 1985. godine u Karlovcu. Završio 2004. godine Srednju medicinsku školu “7. April” Novi Sad, smer fizioterapeutski tehničar.

Diplomirao 2010. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na smeru Opšta medicina.

Zaposlen od 2011. god. na Klinici za medicnsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine.

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije od 2017. God, nakon čega radi na Odeljenju za rehabilitaciju neuroloških bolesnika.

Od 2018. godine šef odseka rane rehabilitacije Kliničkog centra
Vojvodine. Dodatne edukacije iz oblasti manuelne terapije i konstrukcije specifičnih vežbi za bolesnike.

Tags: , , ,